Każdy absolwent szkoły zawodowej na kierunku mechaniki samochodowej powinien posiadać szereg kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy w wyuczonym zawodzie. I tak, mechanik samochodowy Poznań, zgodnie z założeniami programowymi po zdobyciu tytułu zawodowego :

 • stosuje właściwe narzędzia i materiały eksploatacyjne,
 • obsługuje typowe elektronarzędzia i obrabiarki do obróbki metali,
 • wykorzystuje w czasie napraw rysunki techniczne,
 • posługuje się dokumentacją serwisową, instrukcjami napraw i obsług pojazdów samochodowych w tym także programami komputerowymi wspomagającymi proces obsług i napraw,
 • sporządza zestawienia części do wymiany,
 • szacuje koszty zakupu części zamienny do naprawy,
 • planuje czynności napraw i obsług pojazdu samochodowego,
 • charakteryzuje działanie układów, zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.
 • stosuje podczas napraw typowe technologie łączenia materiałów i elementów pojazdów samochodowych,
 • stosuje w czasie napraw podstawowe metody i sposoby pomiaru wielkości fizycznych i geometrycznych oraz interpretuje wyniki pomiarów,
 • weryfikuje części pojazdów samochodowych i ustala zakres i metody ich naprawy,
 • rozróżnia rodzaje uszkodzeń części pojazdów samochodowych oraz wysuwa wnioski o przyczynach i następstwach ich powstania,
 • charakteryzuje i stosuje w czasie napraw i obsług typowe operacje napraw i regeneracji części samochodowych,
 • określa przyczyny niszczenia materiałów i części samochodowych,
 • określa przyczyny powstawania korozji,
 • stosuje różne sposoby zabezpieczania antykorozyjnego pojazdów samochodowych,
 • wykorzystuje w pracy urządzenia transportowe stosowane w zakładach naprawy pojazdów samochodowych,
 • klasyfikuje pojazdy ich zespoły i podzespoły oraz części pojazdów samochodowych,
 • stosuje podczas napraw płyny i materiały eksploatacyjne zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • stosuje zasady montażu pojazdów ich zespołów, podzespołów i części,
 • wykorzystuje w czasie napraw ręczne narzędzia monterskie i obróbkowe,
 • wykonuje proste operacje obróbki ręcznej w czasie napraw i montażu,
 • ocenia wykonanie przeprowadzonej naprawy jako całości, a także jej etapów,
 •  wykonuje proste operacje obróbki ręcznej w czasie napraw i montażu,
 • ocenia wykonanie przeprowadzonej naprawy jako całości, a także jej etapów,
 • w razie trudności korzysta z pomocy pracowników z większym doświadczeniem i przełożonych,
 • utrzymuje czystość na stanowisku pracy,
 • obsługuje urządzenia diagnostyczne stosowane w warsztacie napraw pojazdów samochodowych,
 • obsługuje komputer i posługuje się stosowanymi w warsztacie programami wspomagającymi naprawy i obsługi pojazdów samochodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *