Obowiązki mechanika samochodowego

2Mechanik samochodowy Bielsko-Biała, czyli innymi słowy monter samochodowy lub pracownik warsztatu samochodowego to osoba, która w ramach swoich zadań zawodowych naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych. W ramach swoich obowiązków zawodowych mechanik:

  • przyjmuje pojazd do naprawy, sporządzając protokół przyjęcia;
  • wprowadza pojazd na stanowisko diagnostyczno-naprawcze;
  • ustala przyczyny wad i uszkodzeń poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu;
  • usuwa usterkę, w tym celu:  wykonuje niezbędne operacje demontażowo-montażowe,  naprawia podzespoły,  wymienia uszkodzone części na nowe, pobrane z magazynu,  dorabia i dopasowuje części nieznormalizowane, wykorzystując obróbkę ręczną, mechaniczną i różne sposoby łączenia (klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.); ·
  • wymienia płyny eksploatacyjne (z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego);
  • myje i oczyszcza części oraz podzespoły;
  • wykonuję sprawdzenie końcowe funkcjonowania pojazdu (przy pomocy urządzeń pomiarowych, komputerów, a nierzadko wykonując jazdę testową);
  • oddaje pojazd do działu obsługi klienta z protokołem wykonanych czynności, wymienionych części oraz zużytych materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *