Środowisko pracy

1Praca mechanika samochodowego jest zajęciem związanym z wieloma możliwymi urazami, wypadkami i innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpływać na zdrowie lub życie pracownika. Poniżej przedstawiono czynniki środowiska pracy mechanika oraz ich możliwe skutki dla zdrowia.

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Praca na drabinkach, schodach, podwieszanych platformach, w kanale rewizyjnym – możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości.
 • Nierówne, śliskie, mokre nawierzchnie – możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku.
 • Ruchome części mechanicznych narzędzi – możliwość urazów.
 • Ciężkie przedmioty – możliwość urazów palców w wyniku upadku na stopy.
 • Pojazdy w ruchu – możliwość urazów w wyniku przygniecenia.
 • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego.
 • Załamanie się sprzętu podnoszącego i przygniecenie przez pojazd – możliwość śmiertelnych urazów.
 • Odłamki przedmiotów unoszących się w powietrzu podczas szlifowania, obróbki skrawaniem itp. podczas obsługi sprzętu pneumatycznego do czyszczenia i podobnych operacji – możliwość urazów oczu.
 • Gorące powierzchnie, rury wydechowe lub metale topliwe, jak również nagle uwolniona gorąca woda lub para z przewodów parowych, chłodnicy i rur systemu chłodzenia – możliwość poparzeń.
 • Żrące substancje chemiczne – możliwość poparzeń chemicznych oczu i skóry w przypadku pryśnięcia.
 • Rozlane lub ulatniające się łatwopalne/wybuchowe substancje, wodór wydzielający się z akumulatora podczas ładowania lub podczas procesów lutowania i spawania – możliwość poparzeń i urazów na skutek pożaru i eksplozji.
 • Ostre brzegi i obracające się części pojazdu – możliwość urazów.
 • Tlenek węgla – możliwość śmiertelnych zatruć pracowników podczas pracy w kanałach.
 • Jazda próbna po naprawie – możliwość urazów na skutek wypadków drogowych.
 • Rozerwanie butli ze sprężonym powietrzem lub opon – możliwość urazów.

Czynniki fizyczne

 • Promieniowanie mikrofalowe i fale częstotliwości radiowej (szczególnie podczas uszczelniania na gorąco płyt i tapicerki) – możliwość napromieniowania.
 • Bezpośrednie lub odbite promieniowanie nadfioletowe i podczerwone (szczególnie podczas spawania) – możliwość uszkodzenia wzroku.
 • Wibracje miejscowe spowodowane urządzeniami ręcznymi – możliwość zespołu wibracyjnego.
 • Nadmierny hałas  (powyżej 90 decybeli), szczególnie podczas pracy przy nadwoziu, testowaniu silnika itp. – możliwość uszkodzenia słuchu.

Czynniki chemiczne i pyły

 • Metale ciężkie zawarte w bardzo wielu substancjach wchodzących w skład płynów hamulcowych, środków do odtłuszczania, detergentów, smarów, środków czyszczących, farb, paliw i rozpuszczalników – możliwość przewlekłych zatruć.
 • Kleje,  substancje zapobiegające zamarzaniu i płyny hamulcowe, żywice epoksydowe, benzyna, oleje, nikiel, kalafonia itp. – możliwość chorób skóry (różne rodzaje zapalenia skóry, uczulenie, wypryski, trądzik itp.).
 • Tlenki azotu, pył respirabilny – możliwość ostrego podrażnienia oczu i błon śluzowych, bólów głowy i trudności w oddychaniu.
 • Benzen i jego homologi (toluen, ksylen itp.) – możliwość zmian w układzie krwiotwórczym i rozwoju chorób nowotworowych (benzen jest substancją o działaniu rakotwórczym dla ludzi).
 • Środki chemiczne o działaniu drażniącym oraz ich aerozole i pary np.: środki przeciwstukowe (tetraetylek ołowiu), rozpuszczalniki ketonowe (metyloizobutyloketon) – możliwość podrażnienia oczu, bólów i zawrotów głowy, nudności, problemów z oddychaniem.
 • Pył azbestu uwalniany podczas demontażu starych klocków, bębnów i tarcz hamulcowych i ich wymiany na bezazbestowe – możliwość powstania azbestozy i rozwoju chorób nowotworowych (np. międzybłoniaka opłucnej).
 • Ołów, jego pyły i pary (szczególnie podczas naprawy chłodnic, kontaktu z bateriami akumulatorowymi, spawania, używania farb i smarów itp.) – możliwość przewlekłego zatrucia w wyniku kumulacji związków ołowiu w organizmie.
 • Spaliny z silników Diesla – możliwość organicznych uszkodzeń mózgu i rozwoju chorób nowotworowych.

Czynniki biologiczne

 • Mikroorganizmy chorobotwórcze rozwijające się w klejach i olejach – możliwość chorób zakaźnych.

Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Nadmierny wysiłek fizyczny i nieprawidłowa postawa podczas podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków – możliwość urazów układu mięśniowo-szkieletowego (wypadnięcie dysku, zerwanie ścięgna, powstanie przepuklin itp.).
 • Wykonywanie czynności powtarzalnych i wymuszona pozycja ciała podczas pracy – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.
 • Praca pod presją czasu – możliwość stresu psychicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *